תוצאות עבור "עציצים ירוקים"עציץ ספטיפליום בכלי

297 ₪

עציץ ספטיפליום

154 ₪

עציץ אנטוריום בכלי

220 ₪

עציץ אנטוריום

165 ₪

עציץ ספטיפליום גדול בכלי

220 ₪

עציץ גוזמניה בכלי חרס לבן

154 ₪